PRIVACYVERKLARING  Snelautoverkoop.nl 

Onze privacyverklaring is enkel van toepassing wanneer wij vragen om persoonsgegevens en deze verwerken op welke manier dan ook. Onder persoonsgegevens wordt verstaan, informatie die te herleiden is naar een persoon, zonder dat de naam van deze persoon bekend hoeft te zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een adres, woonplaats, e-mailadres, cookie ID’s of een klantnummer. 

Snelautoverkoop.nl is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van uw gegevens. De verwerking van uw gegevens gebeurt niet zonder reden. Denk hierbij aan het opmaken van een factuur. Hiervoor dienen wij uw gegevens te gebruiken. We zullen uw gegevens nooit aan een derde partij verkopen en enkel voor specifieke doeleinden gebruiken. 

Welke gegevens kunnen er verwerkt worden? 

Bezoek van de website: Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we met behulp van uw IP adres bijvoorbeeld bijhouden welke pagina’s het meest bezocht worden en welke minder belangrijk zijn, zodat we de website kunnen optimaliseren voor onze bezoekers. Vragen, contact, bestelling: Wanneer u een contactformulier invult of een bestelling plaatst, hebben wij hiervoor persoonsgegevens nodig om bepaalde informatie te verwerken en te bewaren. 

Beveiliging: Wij vinden uw privacy belangrijk. De beveiliging van uw gegevens nemen we dan ook heel serieus. Onze webdevelopers hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn en blijven. 

Over het algemeen bewaren wij deze gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we uw gegevens verwerken. Wanneer het doeleinde gerealiseerd is, verwijderen of anonimiseren wij de gegevens weer. Met anonimiseren bedoelen we dat de verwerkte gegevens niet meer naar u herleiden.